BCS Nieruchomości Sp. Z O.O.

  Kapitał zakładowy: 60 000 PLN, Sąd rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000259681

  NIP: 525 237 05 03

  REGON: 140625622

  Nr konta: PEKAO SA 54 1240 2656 1111 0010 6790 1149

  Adres do korespondencji

  ul. Ksawerów 21 L
  02-656 Warszawa

  tel: 17 779 63 37

  tel: 22 350 75 38

  tel: 22 299 22 99

  tel: 22 299 02 99

  fax: 22 333 74 14

  email: biuro@bcs-nieruchomosci.pl

  godziny pracy: 9:00-17:00

   

  NAPISZ DO NAS